ΑΡΧΙΚΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 ΠΙΣΙΝΕΣ

  ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

  ΥΓΡΑΕΡΙΟ

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρησή μας.

Η ατομική επιχείρησή Μ.ΗΛ.Ο. (ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) λειτουργεί από το 1993 με αντικείμενο τις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα κατασκευάζει θερμάνσεις, κλιματισμούς, υδραυλικά και πυροσβεστικά δίκτυα, πισίνες και εγκαταστάσεις αερίου. Επίσης εκτελεί Δημόσια έργα, είτε υπεργολαβικά, ή με συνεργαζόμενη εταιρεία όπου είναι και υπεύθυνος για το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος των έργων. 

Η επιχείρηση απασχολεί έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικούς (υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους) καθώς και συνεργάτες με δελτίο παροχής.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης έχει τους εξής κλάδους:

Α. Εμπορία ειδών θέρμανσης, κλιματισμού, σωληνώσεων, ηλιακών κτλ.
Β. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω.
Γ. Περιοδικές συντηρήσεις λεβήτων , κλιματιστικών και κολυμβητηρίων.
Δ. Έκδοση οικοδομικών αδειών, μελετών και επιβλέψεων Η/Μ (Ηλεκτρο Μηχανολογικών).
Ε. Δημόσια έργα και υπεργολαβίες που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές.
Στ. Εξειδικευμένα έργα υγραερίου, βιομηχανικών κυρίως εφαρμογών, αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία SHELL GAS, και από το 1996 επέκταση και στον τομέα ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.
Ζ. Επέκταση δραστηριοτήτων πρόσφατα στο τομέα «ΞΥΛΙΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ» . Πεδίο εφαρμογής (στο ξύλινο σπίτι) σύγχρονων μηχανολογικών εφαρμογών, όπως φωτοβολταικά συστήματα, επιδαπέδια θέρμανση με γεωθερμία ή με ηλιακή κάλυψη (αποθήκη πέτρας), ενεργειακά τζάκια κτλ.
Η. Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, πισίνες προκατασκευασμένες ,SPA κτλ.

Ενδεικτικά από τα τελευταία έργα μας

1. Εκτέλεση Η/Μ εργασιών (και επίβλεψη αυτών) στο έργο «σχολή αστυνομίας Βέροιας» συνολικού προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ.
2. Εκτέλεση Η/Μ εργασιών στα SUPER MARKET "PLUS" Βέροιας και Νάουσας.
3. Κεντρικός κλιματισμός καταστήματος (Ενδυμάτων- αθλητικών) SPRIDER.
4. Κατασκευή Υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ρεύματος 105 KW στη Νάουσα (εργοστάσιο. Βέτλανς Νάουσα) προυπολ. 285.000 ευρώ
5. Μελέτη- κατασκευή κολυμβητηρίου 25Χ10μ. Θερινής Λέσχης Αξ/κών Βέροιας.

Ο Μουστάκας Γεώργιος εκπροσωπεί το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε αξιολογήσεις μεγάλων τεχνικών έργων ( κολυμβητήριο Βέροιας -προϋπολογισμού. 5.100.000 ευρώ,- μεταφορά λυμάτων Αλεξάνδρειας προϋπολογισμού. 7.000.000 ευρώ).
Επίσης μετέχει στις τριμελής επιτροπές αξιολόγησης μελετών όπως τα έργα «Διάθεσης λυμάτων Δ. Απ. Παύλου» και «Αποχέτευση Δημ. Διαμ Κουλούρας Δ. Απ.Παύλου»

Είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, συμμετέχοντας στα συνέδρια του φορέα του, προάγοντας την επίλυση προβλημάτων του κλάδου.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
Εργολάβος Δημόσιων Έργων 
Λεωφ. Στρατού 37 
ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100
τηλ./fax: 23310 24855 
κιν. 6932585595
e-mail: info@melo.gr


  

RT Data© 2008  Melo.gr  -  All Rights Reserved.  Design by Valentine floral creations Development by Imathia1.gr  Web Hosting by ART Data